Wikia


Maia bezeert haar enkel tijdens het voetballen en zit nu helemaal in het verband en moet tijdelijk in een rolstoel zitten.Voor een sportief meisje is dit het einde van haar wereld.Louis bedenkt iets om Maia mee bezig te houden en hij ontwerpt Junior,een klein schattig panda robotje die aandacht en zorg nodig heeft.Maia is er meteen weg van en kan het goed vinden met Junior.Maar Junior is veeleisend en stoort de les van juf Roos die hij beledigd en de juffrouw neemt Junior van Maia af en levert hem uit aan meneer Nikils.Maia is ten einde raad en smeekt Louis om haar robot terug te halen.Samen met Joseph dringt Louis het bureau van Nikils binnen.Junior staat in de kast met inbeslaggenomene spullen,achter laserstralen.Louis zoekt hopeloos naar een knop om de stralen uit de schakelen.Door Josephs domme toedoen gaat hij op de stoel van Nikils zitten en het alarm brult door heel het bureau.Hun redding is mislukt.Tijdens Melinda's les probeert Louis door de juf gestraft te worden zodat zij hem naar het schoolhoofd zou sturen.Hij kan het bloed onder Melinda's nagels koken en hij staat eindelijk oog in oog met de directeur.Nikils wordt afgeleid door Louis terwijl Chip Junior gaat bevrijden.Junior kan het niet laten en vraagt op zeer luide toon of Chip met hem een wandeling wil maken.Ze worden betrapt en Louis krijgt huisarrest in zijn kamer.Nu kan Maia nog enkel op de hulp rekenen van Joseph.Hij saboteert haar rolstoel en zo probeert zij de bewakingsrobots af te leiden zodat Louis en Chip uit hun kamer naar het vertrek van Nikils kunnen sluipen nu de directeur Junior als zijn robot heeft beschouwt.Louis steelt Junior van Nikils en het schoolhoofd ontdekt al vlug dat hij beroven werd door iemand.'s Anderdaags geeft Louis de kleine panda terug aan Maia,maar zij heeft hem niet meer nodig want ze kan alweer op haar enkel staan.Zij bedankt hem met een kus en de vier vrienden gaan spelen.Ze laten de arme Junior alleen op een bank waar Ruby hem vindt,maar ze wilt er niks mee te maken hebben.Nikils betrapt Ruby met Junior en denkt dat zij de dief was en stuurt Ruby naar zijn bureau die niet eens de moeite doet om toe te geven dat zij niet de dief is.Nikils knuffelt met Junior en wat erna met de robot is gebeurd,krijg je te zien in Junior 2.0.

Weetjes

  • In Arabië en Turkije korten ze de vechtscene tussen de twee bewakingsrobots in.
  • In Turkije mag Nikils in beeld worden gebracht met Junior,in Arabië niet.Zo laten ze in dit land de laatste scene weg en zien we enkel Ruby mokken.
  • In Turkije en Arabië werd de kusscene tussen Maia en Louis verbannen.